Visualització de contingut web

PRESENTACIÓ

El Museu de la Valltorta és l'únic museu d'art rupestre del territorio valencià. Les seves obres estan a l'aire lliure, però també és molt interessant  l'exposició permanent, un viatge per les manifestacions artístiques rupestres de la Prehistòria en terres valencianes.

La visita a l'exposició permanent és lliure, per a grups es pot fer visita guiada.

La baixada als abrics es fa acompanyat pel guia.

L'arquer de la Valltorta. Peça original. Cedit en comodat per la Paeria de Cervera (Lleida).

100 Anys d'Art Rupestre

Visualització de contingut web

Exposició permanent

L'exposició permanent del Museu de la Valltorta té un caràcter cronològic, començant per les manifestacions més antigues de l'art prehistòric, fins arribar a les més modernes.

Sala I

Sala I

Està dedicada a l'art de les societats caçadores recol·lectores del paleolític. Es mostren algunes plaquetes calcàries de la Cova del Parpalló (Gandia) i del Tossal de la Roca (Vall d'Alcalà) amb motius zoomorfes i signes complexes no figuratius. També podem veure una gran imatge de l'abric d'en Melià (La Serra d'En Galceran), on es mostren els gravats finipaleolítics.

ROOM II

ROOM II 

Art from the Mesolithic and Neolithic ages (farming and animal-rearing) with examples of Levantine and Macroschematic images, including two pieces of rock hewn out of the Cavalls and Civil caves that were fortunately recovered by the authorities. The replica of the painting in Centelles cave (Albocàsser) showing a group of people walking is also worth seeing and is probably the most extraordinary example of the earliest Levantine art in the Valltorta area.

Sala III

Sala III

Ens presenta una reproducció de la cova dels Cavalls. Ens mostra com era el jaciment en el moment del seu descobrimen al 1917, i en el lateral tenim les diferents fases pictòriques allí documentades.

Sala IV

Sala IV

Conté representacions de les darreres manifestacions d'art prehistòric del calcolític i de l'edat del bronze. Ací trobarem art esquemàtic i petroglifs, així com mostres d'art d'època històrica, fonamentalment ibèrica.

Sala V

Sala V

Està dedicada a la declaració de l'art llevantí com a patrimoni mundial per l'Unesco, i la repercussió que això ha tingut en la conservació i difusió de l'art prehistòric a terres valencianes.

Sala VI

Sala VI

Mostra algunes fotografies dels primers investigadors que arribaren a la Valltorta en 1917. Personalitats com Henri Breuil, Hugo Obermaier, Juan Cabré, Pere Bosch Gimpera i Joan Baptiste Porcar van contribuir de manera decisiva a que l'art rupestre llevantí tinguera el reconeixement mundial que es mereix.