Visualització de contingut web

Col·lecció del museu

El Museu de la Valltorta alberga una col·lecció permanent a les sales del museu de peces arqueològiques que contextualitzen les diverses etapes de la prehistòria: utensilis lítics del paleolític superior, del mesolític i del neolític, ceràmica del neolític, puntes de fletxa, atuells de l'edat dels metalls i una làpida ibèrica.

Pel que fa a l'expressió artística, hi ha 4 plaquetes de la cova del Parpalló i 2 trossos de roca amb la figura de l'arquer que van ser arrancades.

CONSULTA

  • GV- MUSEIA. La col·lecció es pot consultar en GV-MUSEIA, el sistema de gestió museogràfica desenvolupat per a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (Direcció General de Cultura i Patrimoni).http://www.ceice.gva.es/va/web/patrimonio-cultural-y-museos/museia
  • MUSEO. La col·lecció es pot visitar al Museu de la Valltorta (Horari del museu)

Col·lecció Museu de la Valltorta © Museu de la Valltorta