Visualització de contingut web

Biblioteca especialitzada

El Museu de la Valltorta disposa d'una biblioteca especialitzada al voltant de la prehistòria i l'arqueologia.

En el fons documental, a més de les publicacions locals i provincials sobre aquesta temàtica i altres treballs d'investigació històrica, podeu trobar les dels museus valencians (MARQ, MUSEU ALCOI, LUCENTUM), els butlletins de les publicacions arqueològiques de la Comunitat Valenciana (Archivo de Prehistoria Levantina, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Castelló, Servicio de Investigación del Museo de Prehistoria de Valencia, Sección de Estudios Arqueológicos de Valencia, Papeles del Laboratorio de Arqueologia de Valencia, Quaderns d'Investigació del Centre d'Estudis Contestants, etc.), i altres referides a aquesta temàtica publicades a les diverses comunitats autònomes. Hi ha també una xicoteta bibliografia sobre aquestes matèries en francés, anglés, portugués, italià i alemany. A més, podeu trobar també revistes sobre arqueologia (Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Noticiario Arqueológico Hispano, Anales del Museo Nacional de Arqueología) i altres sobre antropologia com el Boletín de la Sociedad Española de Antropología, a més de tenir altres publicacions de la CV: Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo (CEM), Boletín de la Sociedad Castellonenca de Cultura, Col·lecció de la Biblioteca Valenciana, Pyrenae (Revista de Prehistòria: Antiguitat de la Mediterrania Occidental). També hi ha diverses obres sobre museologia.

L'horari de consulta és el mateix que el del museu.

Contacte: museu_valltorta@gva.es